Projectsecretaris POK-Middelen

 • Freelance/ZZP
 • Standplaats: Den Haag / Thuis
 • Uurtarief: € 75 excl. BTW, incl. reiskosten USD / Jaar
 • Solliciteren is gesloten
 • Opleiding: WO-werk- en denkniveau
 • Werkuren: 24-32 uur per week
 • Uurtarief: € 75 excl. BTW, incl. reiskosten
 • Full- of Parttime: Parttime

Vertrouwelijk

Afdeling: Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Werklocatie: Den Haag / Thuis

Segment: Overheid

Functie: Projectsecretaris POK

Uurtarief: € 75,00 excl. BTW, incl. reis- en verblijfskosten

Aantal positie: 1 fte

Aantal uur per week: 24-32 uur

Contract: Freelance/ZZP

Duur opdracht: z.s.m. t/m 31-12-2022

Optie tot verlenging: ja, mogelijkheid bestaat

CV’s aanleveren: 27-5-2022 om 18:00 uur

Geplande datum eerste gesprek: 9 juni 2022 tussen 09:00 uur tot 13:00 uur


Omschrijving van de opdracht

Binnen het ondersteuningsprogramma worden met de POK-middelen verschillende bewegingen en projecten in gang gezet en versneld. Denk hierbij aan trajecten in het sociaal en fysiek domein, dienstverlening en digitalisering. Deze trajecten vinden zowel vanuit de lijn plaats als projectmatig, maar allemaal in nauwe samenwerking met gemeenten en ketenpartners. Voor alle lopende trajecten zijn binnen deze organisatie collega’s verantwoordelijk.

Als programmasecretaris ondersteun jij de programmacoördinator en een klein kernteam bij de sturing op de programmatische uitvoering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee sturingslijnen:

 1. Sturing op de besteding van de subsidie en uitvoering van de in de subsidie afgesproken activiteiten;
 2. Afstemming en coördinatie voor de verschillende inhoudelijke trajecten.

Je hebt een veelzijdige rol en bent de spin in het web. Dit betekent dat je overal bij wordt betrokken waar nodig om de trajecten in samenhang succesvol te laten verlopen en voltooien. Je monitort actief de status van de trajecten en signaleert waar extra actie nodig is. Inhoudelijk start je nieuwe activiteiten op en/of ondersteun je de projectmanagers en strategisch adviseurs.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
Concreet draag je bij aan de volgende resultaten:

 • Bijhouden van de inhoudelijke en financiële voortgang van de verschillende trajecten;
 • (Met de controller) bewaken van het budget op programma niveau;
 • In samenwerking opzetten en inrichten van kwalitatieve en kwantitatieve monitoring, zodat VNG en gemeenten continu leren hoe het beter kan én wat is er nodig om structureel de doelen van de POK te bereiken
 • Organiseren van de gezamenlijke en overkoepelende overleggen om verbinding te leggen tussen de trajecten en de programmacoördinatie.
 • Samen met de programmacoördinator voorbereiden van overleggen voor (agendasetting, het verzorgen en verzenden van stukken);
 • Vastleggen van alle relevante acties tijdens de overleggen, beheren van de actielijst en waar nodig najagen van de acties;
 • In samenwerking met de leden van het team opstellen van (leden)brieven en voortgangsrapportages op voor opdrachtgever, directie en/of commissies;
 • Inhoudelijk opstarten van nieuwe activiteiten en/of ondersteunen van de projectmanagers en strategisch adviseurs;
 • Eerste aanspreekpunt van vragen over POK via Corsa.

Resultaat van de opdracht
Het doel van PO- middelen is een stevige impuls aan het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening, die beter aansluit op wat kwetsbare inwoners nodig hebben. De programmatische ondersteuning draagt hieraan bij via een aantal stevige trajecten gericht op systeemleren en het verder brengen van succesvolle initiatieven uit de praktijk. De resultaten van deze opdracht als secretaris zijn als volgt:

 • De samenhang tussen de verschillende trajecten is geborgd op inhoud, proces en communicatie (ledenbrieven, sessies, e.d.).
 • Met slimme monitoring is inzichtelijk of de trajecten op schema liggen en in hoeverre de inzet van de POK-middelen aansluit op de behoefte van gemeenten.
 • Er is een effectieve overlegstructuur ingeregeld waarbij wordt gestuurd op acties.
 • Vragen van gemeenten en andere stakeholders worden tijdig en inhoudelijk goed beantwoord.

Wat wordt er van jou verwacht?

KNOCK-OUT/Functie-eisen:

 • WO-werk- en denkniveau, blijkende uit een minimaal afgeronde HBO-opleiding en tenminste 2 jaar ervaring op WO-niveau in project- en procesmanagement
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als programma-/projectsecretaris of coördinator bij gemeenten of andere overheidsorganisatie in de afgelopen 4 jaar, blijkend uit motivatiebrief en CV

Gunningscriteria:

 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het samenwerken in een omgeving met verschillende belangen met meerdere stakeholders (bijv. gemeenten, ketenpartners, in publiek-private samenwerkingen.
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met plannings- en sturingswerkzaamheden en je kan goed overzicht houden.
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met programma’s bij de (Rijks)overheid. Ervaring in het sociaal domein of in de (digitale) dienstverlenging is een pre.
 • Je hebt het vermogen om met diverse en multidisciplinaire teams te werken.
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het opzetten, inrichten en/of bewaken van resultaten en effecten door inzet van verschillende monitoring(instrumenten).

Competenties
De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:

 • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
 • Punctueel en accuraat
 • Zorgvuldig
 • Gestructureerd
 • Flexibel
 • Pragmatisch
 • Zelfstandig met oog voor wanneer afstemming nodig is
 • Stressbestendig

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

×